Terug

Compensatie corona voor leden

Een corona-seizoen vraagt om een speciale aanpak en we beslisten eerder al om dit non-seizoen als neutraal maar wel financieel gezond te beëindigen.
 
We maakten onze rekening na aftrek van alle vaste kosten (ja, ook wij dienen nog steeds Sabam te betalen 😞) en trainingskosten. We kunnen trots stellen dat we op het einde van dit seizoen 23.000 euro kunnen terugbetalen aan onze leden. Ja, u las het goed, drieëntwintigduizend euro!
 
Wat kan je verwachten van compensatie:
  • U6 tem U13: 10 €
  • U15 tem U17: 70 €
  • U21: 85 €
  • Seniors: 120 €
  • Zondagreserven: 90 €
  • Zaterdagreserven: 125 €
We willen deze som zo eerlijk mogelijk verdelen in functie van verloren trainingsuren. Daarom berekenden we voor elke leeftijdscategorie het verschil tussen het normale aantal trainingsuren en het aantal gegeven trainingsuren. Op basis van deze ratio bepalen we wie welk bedrag kan terugvragen.
Bij je inschrijving voor volgend seizoen kunnen leden die aan de club verbinden blijven vrage om deze som in mindering te brengen van het lidgeld voor volgend jaar.
 
Op deze manier proberen we als club ons steentje bij te dragen om het coronaleed wat te doen verbleken.